tips vid utveckling av webbplats

Tips inför utveckling av webbplats

Innan man beställer en ny webbplats, så bör man tänka på vad man vill ha ut av webbplatsen. Vad är syftet med webbplatsen?